Αποκαλυπτήρια του «Μνημείου Πεσόντων Πυροσβεστών», στη Θεσσαλονίκη
Ανακοίνωση
Ανακοίνωση περί καταλογισμού οφειλής από το ΜΤΠΥ
Συνάντηση Ε.Α.Α.Π.Σ. με την Π.Ο.Α.Σ.Α.
Ευχές για Καλό Πάσχα
Ανακοίνωση περί καταλογισμού οφειλής από το ΜΤΠΥ
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
Ανακοίνωση για τα γραφεία της ΕΑΑΠΣ
Αγωγή για την αναπροσαρμογή του μηνιαίου μερίσματος από το ΜΤΠΥ.
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΑΑΠΣ
Συνάντηση Ε.Α.Α.Π.Σ. με την Διευθύντρια του γραφείου του κ. Υφυπουργού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αναστάσιου Πετρόπουλου.